Vergaderen met Sociocratie 3.0.

effectief en met goesting
Gespreksvaardigheden

Eindeloos vergaderen zonder resultaat beu? 

Wil je meer openheid en efficiëntie in je vergaderingen? 

Heb je nood aan meer participatie in je overleg? 

Wil je meer verbinding creëren tussen collega’s, vakwerkgroepen, graden, …? 

Dan is deze vorming iets voor jou. 

We werken met principes en methodes uit Sociocratie 3.0. 

In deze vorming werken we met patronen van Sociocratie 3.0. om meer samenwerking en efficiëntie in vergaderingen te creëren. 

Wat is Sociocratie 3.0?

Over de hele wereld experimenteren organisaties met nieuwe manieren en methodieken om effectiviteit en organisatorische flexibiliteit te verbeteren. Meer en meer organisaties kiezen voor zelf-organisatie als een manier om het werkplezier van werknemers te verhogen en van daaruit het gezamenlijke doel te dienen. Tegelijkertijd wordt het duidelijk dat elke organisatiecontext uniek is en dat één voorgeschreven kader, één ‘one size fits all’ oplossing meer kwaad dan goed doet.

Sociocratie 3.0. (afgekort S3) is een vernieuwende, modulair en op principes gebaseerde praktische gids voor mensen die meer effectief willen samenwerken en willen meewerken aan een plezante, menselijke organisatie.

S3 is een unieke combinatie van sociocratische methodieken met principes uit Agile/Lean en Geweldloze communicatie. S3 voorziet in een reeks van mogelijke methodieken om uit te kiezen en aan te passen al naargelang de unieke context en noden van de organisatie.

S3 richt zich op problemen die ontstaan wanneer samenwerking in en tussen verschillende teams nodig is. S3 is daarbij een soort van ‘sociale technologie’ die mensen ondersteunt in het opnemen van verantwoordelijkheid en engagement in de organisatie. Respect, diversiteit en inclusie zijn daarbij belangrijke waarden. S3 ondersteunt het vergroten van eigen autonomie in een organisatie door vanuit goed gedefinieerde zelfsturende domeinen samen te werken. Dit leidt tot meer co-creativiteit, transparantie en garandeert gelijkwaardigheid voor alle betrokkenen. 

In de vorming leren en oefenen we met de belangrijkste principes van Sociocratie 3.0. voor vergaderingen die participatie en engagement stimuleren en tegelijkertijd een hoge mate van efficiëntie hebben. 

 

Doelstelling

Volgende thema’s worden behandeld tijdens de vorming:

  • Ontstaan van Sociocratie
  • Waarden en principes die vergaderen vanuit Sociocratie mogelijk maken
  • Navigeren via en oplossen van spanningen in je vergaderingen
  • Beslissingen nemen vanuit gelijkwaardigheid
  • Korte introductie van efficiënt voorstellen cocreëren met je team
  • Domein- en rolbeschrijvingen als een organische manier om je werking vlotter te laten verlopen
  • Praktische implementatie en transfer van de principes naar eigen organisatie

Werkwijze

In deze vorming krijg je een theoretisch kader dat ingeoefend wordt met ervaringsgerichte oefeningen. Over belangrijke principes en waarden zijn er dialogen in grotere en kleinere groepen. Interactie en leren van elkaar staat centraal. 

Doelgroep

Leraar Leerlingbegeleider Zorgleerkracht Directie/middenkader Secretariaat Ondersteuner

Categorie

Hoger Buitengewoon lager Kleuter Lager Volwassenen Secundair Buitengewoon secundair

Praktische info

6 uren
di 23 februari 2021
09:30 - 16:30
€ 125.00

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw organisatie?

Aanvragen