Weerstand bij coaching

verdieping coachingsvaardigheden
Gespreksvaardigheden

In de basisvorming 'coachingsvaardigheden' leer je hoe je door gesprekstechnieken en de kunst van het vragen stellen leerkrachten of leerlingen coachend kan ondersteunen en kan uitdagen tot reflectie.

Maar hoe kan je iemand coachen die niet gecoacht wil worden?  Hoe ga je om met weerstand binnen coaching?  Hoe kan je verschillende petten met elkaar verzoenen (bv evaluator en begeleider, directeur en coach, ...)? 

We frissen in deze tweedaagse 'verdieping coachingsvaardigheden' de essentie van 'erkennend luisteren' weer op en gebruiken technieken uit onder andere 'motiverende gespreksvoering' om antwoorden te bieden op bovenstaande vragen.

Deze vorming is geschikt mentoren, directies, voor ondersteuners die leraren coachen, en voor iedereen die een stevige basis coachingsvaardigheden bezit (of de opleiding coachingsvaardigheden heeft gevolgd) en zich verder wil bekwamen door actief te oefenen.

In deze verdiepingsmodule zetten we 'omgaan met weerstand' binnen coaching centraal. We kijken naar de betekenis en de functie van weerstand en hoe we de bereidheid om gecoacht te worden kunnen aanwakkeren.  We overlopen verschillende strategieën in het omgaan met weerstand en zetten vooral in op 'meebewegen'.  Als de functie of 'opbouwende bedoeling' van weerstand duidelijk wordt en kan erkend worden, valt die vaak weg.  

Daarom leren we om weerstand niet te zien als een obstakel, maar als betekenisvol gedrag van de ander dat signaleert dat er eerst iets anders nodig is.  We laten ons daarbij inspireren door de zelfdeterminatietheorie over motivatie (Ryan en Deci), door de fasen in gedragsverandering (Prochaska en Diclemente),  door motiverende gespreksvoering en door inzichten uit het contextuele denken (Nagy). 

Doelstelling

  • opfrissen coachingsvaardigheden
  • omgaan met weerstand
  • omgaan met verschillende petjes binnen coaching
  • coachingsgoesting verder aanwakkeren, ook bij de coach

Werkwijze

  • theoretische kaders en modellen
  • praktische voorbeelden en demo's
  • ervaringsgericht oefenen en beleven
  • feedback en zelfreflectie

Doelgroep

Leraar Leerlingbegeleider Zorgleerkracht Directie/middenkader Ondersteuner
Prijs op aanvraag

Praktische info

2 dagen

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw organisatie?

Aanvragen