Zorggesprekken met kinderen

opfrissing én verdieping
Socio-Emotioneel Persoonlijke Groei

Als zorgleerkracht krijg je regelmatig te maken met leerlingen die hun verhaal bij jou kwijt willen. Soms vlotten de gesprekken niet zo goed omwille van het thema of omwille van de beperkte gespreksvaardigheden van het kind. Soms vinden we het zelf ook moeilijk om het zorggesprek aan te gaan. 

Een zorggesprek voeren met een jong kind is niet altijd gemakkelijk. In deze driedaagse gaan we werken aan de basishouding zodat we vanuit warmte een open gesprek kunnen voeren met onze leerlingen. Er zullen zowel verbale als non-verbale gesprekstechnieken aan bod komen. 

Dit is een praktijkgerichte opleiding met de nadruk op het inoefenen van gesprekken met kinderen, ook als deze (verbaal) minder vlot gaat. 

Voor kinderen is het niet altijd gemakkelijk om in gesprek te gaan met een volwassene en hun gevoelens, angsten op tafel te leggen. Soms zijn de thema’s te moeilijk of kunnen de kinderen de juiste woorden niet vinden. Ook de dynamieken die spelen tussen het kind en zijn gesprekspartner kunnen bepalend zijn voor het verloop van het gesprek. 

We gaan in deze drie dagen samen kijken, zoeken, ervaren hoe we ons het beste opstellen om in gesprek te gaan met de kinderen. Welke houding nemen we zelf aan, hoe benaderen we het kind? Hoe kunnen we moeilijke thema’s wel bespreekbaar maken? Wat maakt dat ikzelf een gesprek moeilijk vind en hoe ga ik hiermee om?

Hoe voeren we een ‘goed’ gesprek. Welke vragen stellen we? Welke taal gebruik je ? 

En wat als taal te moeilijk is ? Op welke manier kunnen we met de kinderen non-verbaal aan de slag? 

 

In de 2-jarige opleiding socio-emotionele leerlingenbegeleiding komen deze onderwerpen (en nog veel meer) ruim aan bod.  Deze driedaagse is heel geschikt voor wie de 2-jarige opleiding niet haalbaar is of voor wie net de 2-jarige opleiding wil leren kennen.  Er is ook een 3-daagse gericht op het secundair onderwijs: 'Begeleidingsgesprekken met jongeren'. 

 

Doelstelling

  • Kennismaking met de basishouding van een (zorg)leerkracht bij het voeren van een gesprek met kinderen.
  • Gesprekstechnieken (theorie + praktijk).
  • Non-verbale technieken (theorie + praktijk)

Werkwijze

  • Interactief
  • Eigen inbreng van de deelnemers
  • Rollenspel
  • Ervaringsgericht

Doelgroep

Zorgleerkracht Ondersteuner
€ 375 per persoon

Praktische info

3 dagen