Zorggesprekken met lagere-schoolkinderen - Opleidingen - Vonk en Visie

Zorggesprekken met lagere-schoolkinderen

socio-emotioneel ondersteunen in de lagere school
Socio-Emotioneel Gespreksvaardigheden

Vanuit de theorie van de ontwikkelingspsychologie binnen het denken, doen en voelen van een kind zoomen we in op twee creatieve manieren om hier meer zicht op te krijgen en als hulpmiddel om in gesprek te gaan.

Met creatief materiaal de buitenkant en binnenkant symboliseren.

Door een verhaal van op afstand te bekijken creëren we ruimte voor beweging die we op het eerste zicht niet zien. In dit verhaal gebruiken we popjes om beweging te brengen in het verhaal van de leerling.

Daarnaast kijken we via de dynamische driehoek , school - leerling- ouders, of er sprake is van de juiste afstand nabijheid om samen groei van de leerling mogelijk te maken

 

docent: Ruth Wijnen

Soms zegt een beeld meer dan duizend woorden. 

We kijken naar de ontwikkeling van een kind vanuit gedrag, denken en voelen. 

We staan stil waarom dit bij iedereen anders is. Ons hiervan bewust zijn, kan opening creëren omdat we ons beter kunnen afstemmen op de noden van het kind.

We zoomen in op twee methodieken.

1. We gaan zelf aan de slag met een oefening om meer zicht te krijgen op buitenkant – binnenkant van een leerling.


2. Het gebruik van popjes, methodiek ontwikkeld door Marleen Dieckman, wordt ingezet om het verhaal van de leerling, ouders en school in beeld te brengen.

Welke feiten spelen mee? Welke zichtbare en onzichtbare emoties spelen een rol in de interacties?
Hanteren wij als school de juiste afstand nabijheid om samen tot groei te komen?
Een werkelijkheid wordt op een veilige manier in beeld gebracht waardoor we meer zicht krijgen op de betekenis van een situatie.
Aan de hand van dit beeld leren we reflecteren over de dynamische driehoek, de juiste afstand nabijheid als leerkracht, school, zorgverlener, ... en hopen we zo nieuwe ingangspoorten zichtbaar te maken om te komen tot verandering.

Doelstelling

  • De ontwikkelingspsychologie plaatsen in een driehoek van betekenis geven, voelen, gewaar worden en gedrag.
  • Op een creatieve manier zicht krijgen op wat er leeft aan de binnenkant bij een kind en wat zichtbaar is aan de buitenkant.
  • Door popjes een verhaal in beeld brengen.

 

Werkwijze

Theorie zal afgewisseld worden met ervaringsgerichte, concrete oefeningen zodat je het zelf kan beleven en deze ervaring in de praktijk kan delen.
En aan de hand van reële casussen staan we stil bij de theorie.

Doelgroep

Leraar Zorgleerkracht

Categorie

Lager

Praktische info

2 dagen

dag 1

vr 4 oktober 2024
09:30 - 16:30
Ruth Wijnen

dag 2

ma 14 oktober 2024
09:30 - 16:30
Ruth Wijnen
€ 260.00

dag 1

ma 20 januari 2025
09:30 - 16:30
Ruth Wijnen

dag 2

ma 10 februari 2025
09:30 - 16:30
Ruth Wijnen
€ 260.00

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw organisatie?

Aanvragen