Bert Vanhees - Onze Medewerkers - Vonk en Visie

Bert Vanhees

Bert (°1975) werkt sinds 1997 in het onderwijs. Hij startte als leerkracht beroepsgerichte vorming en werkte nadien als leerkracht algemene sociale vorming in het buitengewoon secundair onderwijs. Hoofdzakelijk werkte hij in deze periode met jongeren met ernstige sociale, emotionele en/of gedragsproblemen, ook in combinatie met een Autisme Spectrum Stoornis.

Na 11 jaar voor de klas werd hij GOn-begeleider in het gewoon onderwijs. Dit deed hij op kleuter- en lager onderwijsniveau, op secundair onderwijsniveau en ook op hogeschoolniveau.

Sinds deze periode deed hij ook ervaring op als gastspreker in verschillende hogescholen en onderwijsnetten.

Hierna maakte hij als pedagogisch coördinator deel uit van een directieteam in het gewoon secundair onderwijs.

Momenteel deelt hij zijn expertise als ondersteuner. Als basiszorg en verhoogde zorg niet meer volstaan, bekijkt hij samen met het schoolteam op welke manier extra ondersteuning en begeleiding mogelijk zijn om te voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen en de ondersteuningsbehoeften van het schoolteam. 

Bert is bezield door het groeiproces, het dynamisch gebeuren en de zoektocht die het opvoeden inhoudt. Vanuit een growth mindset anderen inspireren. Anderen ondersteunen in het verbindend, herstelgericht en preventief omgaan met jongeren (en elkaar) en de uitdagingen die deze met zich meebrengen.

De maatschappij is in volle verandering en dit brengt heel wat teweeg. Samen op weg gaan en elkaar versterken zijn essentieel om iedereen in maximale groei te kunnen zetten.