Ingrid Noorts - Onze Medewerkers - Vonk en Visie

Ingrid Noorts

Ingrid Noorts, kindertolk en hartcoherentie trainer, richt zich voornamelijk op scholen om hen te coachen in het tijdig detecteren en aanpakken van de eerste stresssignalen. Als zorgcoördinator met 26 jaar ervaring wil ze zich focussen op het versterken van zelfinzicht bij kinderen, jongeren en leerkrachten. Dankzij het concept ‘ikigai’, gelooft ze in de preventieve aanpak om zo het onderwijs krachtiger te maken.