2-jarige opleiding voor socio-emotionele leerlingenbegeleiders: 2de jaar - Opleidingen - Vonk en Visie

2-jarige opleiding voor socio-emotionele leerlingenbegeleiders: 2de jaar

2de jaar
Socio-Emotioneel Persoonlijke Groei

Dit kan enkel gevolgd worden door wie het 1ste jaar (ooit) heeft gevolgd.

 

JAAR 1: ik als begeleider in relatie tot mezelf, de leerling, de ouders en de school.  Je krijgt een stevig basispakket mee en om (verder) aan de slag te gaan als socio-emotionele leerlingenbegeleider op school.

JAAR 2: verdieping van inhoudelijke expertise rond socio-emotionele thema’s.

INHOUD JAAR 2

INHOUD JAAR 2

Dag 11: verdiepen van de grondhouding (Ruth)

 • Herkennen van en rekening houden met gevoeligheden die kunnen leiden tot reacties van weerstand in gesprek met leerling, ouders, collega’s zoals schaamte, schuld en onmacht
 • Inzicht in de mechanismen van schaamte, schuld en onmacht
 • Oefenen van gesprekstechnieken en oefenen in aandachtig aanwezig zijn om weer tot verbinding te komen

 

Dag 12: begeleiden van leerlingen met faalangst (Maarten)

 • Wat is faalangst en wat is het niet? Faalangst herkennen en bevragen
 • Methodes inoefenen om faalangst te reduceren, gebaseerd op de ‘ingang’ van de leerling (zie IV-driehoek eerste jaar)
 • G-denken, ademhalingsoefeiningen, visualisatie en ankertechnieken.

 

Dag 13: Omgaan met pestgedrag (Maarten)

 • Pesten en soorten agressie
 • Pesten als groepsgedrag
 • Preventie: werken aan een hechte klasgroep (groepsdynamica)
 • Curatief: no blame-methode leren kennen en inoefenen

 

Dag 14: Systemisch kijken (Ruth)

 • De leerlingenbegeleider plaatst zich door zijn bijzonder taak op school ook op een andere manier naast zijn collega’s en tegenover de leerlingen. Wat is de plaats van de begeleider in het team?
 • Kijken vanuit 3 systemische pijlers: iedereen hoort erbij, ieder heeft een plek in het geheel, de balans van geven en nemen
 • Hoe kan de leerlingenbegeleider deel blijven uitmaken van een team wanneer hij informatie krijgt over collega’s?
 • Tijdens deze dag wordt gewerkt met onderwijsopstellingen

 

Dag 15: Suïcidepreventie (Maarten)

 • Inzicht in het suïcidaal proces
 • Leren bevragen van het suïcidaal proces, uitlokkende en remmende factoren
 • Signalen herkennen, bevragen, risico-inschatting
 • Stimulans tot draaiboek op school

 

Dag 16: Wat als er meer aan de hand is? (Ruth)

 • Onrustwekkende signalen over de thuissituatie
 • Onrustwekkend gedrag bij de leerling
 • Beknopte info over psychopathologie
 • Volgorde: Herkennen, bespreekbaar maken, samenwerken met externen, doorverwijzen
 • Opfrissing van het grenzenmodel van het 1stejaar

 

Dag 17: Supervisie (Ruth en Maarten)

 • Deelnemers brengen een casus in op basis van het hypothesemodel én op basis van overleg met een andere partij: collega, CLB-medewerker, directeur, ouders, ….

 

Dag 18: Creatief oplossingsgericht (Ruth)

 • Via creatieve en narratieve werkvormen 
 • het zelf-oplossend vermogen van de leerling aanspreken en versterken

 

Dag 19: verdieping coachingsvaardigheden (Maarten)

 • oefenen op gespreksvaardigheden om de ander (jongere of collega) te ondersteunen 
 • omgaan met weerstand 

 

Dag 20: : Afronding  (Ruth en Maarten)

 • Reflectie, integratie, evaluatie
 • Uitreiking van het certificaat

Doelstelling

Na deze 2-jarige opleiding zijn de deelnemers toegerust om vanuit een degelijke grondhouding van respect en zelfreflectie door middel van een hypothesemodel de juiste methode te kiezen uit een waaier van technieken om leerlingen  te ondersteunen in hun socio-emotioneel welbevinden, binnen de grenzen van de school en diens  opdracht. 

De opleiding richt zich zowel naar basisonderwijs als secundair en volwassenenonderwijs.  

Werkwijze

We werken op basis met ervaringsgerichte methodieken waarbij praktische opdrachten en technische oefeningen geruggesteund worden door een duidelijk theoretisch kader, met ruimte voor persoonlijke (onderwerpgerelateerde) vragen en inbreng van de deelnemers.

We werken op basis van persoonlijk engagement en autonome motivatie, niet op basis van verplichte opdrachten. Er zullen steeds leestips gegeven worden ter verdieping van de onderwerpen voor wie interesse heeft. Er wordt gestimuleerd om het geleerde toe te passen in de eigen leerlingenbegeleiding. De ervaring leert dat deze aanpak zeer goed werkt, dat deelnemers zeer gemotiveerd zijn om bij te leren en dat ze zich veilig voelen om te oefenen en zich te ontwikkelen.

Er wordt een voorbereiding verwacht bij de supervisiedagen.

Doelgroep

Leerlingbegeleider Zorgleerkracht

Categorie

Hoger Buitengewoon lager Kleuter Lager Volwassenen Secundair Buitengewoon secundair

Praktische info

10 dagen

dag 11 (schooljaar 22-23)

ma 19 september 2022
09:30 - 16:30
Ruth Wijnen

dag 12

ma 10 oktober 2022
09:30 - 16:30
Maarten Van de Broek

dag 13

ma 14 november 2022
09:30 - 16:30
Maarten Van de Broek

dag 14

ma 5 december 2022
09:30 - 16:30
Ruth Wijnen

dag 15

ma 23 januari 2023
09:30 - 16:30
Maarten Van de Broek

dag 16

ma 13 februari 2023
09:30 - 16:30
Ruth Wijnen

dag 17

ma 13 maart 2023
09:30 - 16:30
Maarten Van de Broek
Ruth Wijnen

dag 18

ma 24 april 2023
09:30 - 16:30
Ruth Wijnen

dag 19

ma 8 mei 2023
09:30 - 16:30
Maarten Van de Broek

dag 20

ma 5 juni 2023
09:30 - 16:30
Maarten Van de Broek
Ruth Wijnen
€ 1250.00