2-jarige opleiding voor socio-emotionele leerlingenbegeleiders: 2de jaar

2de jaar
Socio-Emotioneel Persoonlijke Groei

Dit kan enkel gevolgd worden door wie het 1ste jaar (ooit) heeft gevolgd.

 

JAAR 1: ik als begeleider in relatie tot mezelf, de leerling, de ouders en de school.  Je krijgt een stevig basispakket mee en om (verder) aan de slag te gaan als socio-emotionele leerlingenbegeleider op school.

JAAR 2: verdieping van inhoudelijke expertise rond socio-emotionele thema’s.

INHOUD JAAR 2

Dag 11: verdiepen van de grondhouding (Katrien)

 • Herkennen van en rekening houden met gevoeligheden die kunnen leiden tot reacties van weerstand in gesprek met leerling, ouders, collega’s zoals schaamte, schuld en onmacht
 • Inzicht in de mechanismen van schaamte, schuld en onmacht
 • Oefenen van gesprekstechnieken en oefenen in aandachtig aanwezig zijn om weer tot verbinding te komen

Dag 12: begeleiden van leerlingen met faalangst (Maarten)

 • Wat is faalangst en wat is het niet? Faalangst herkennen en bevragen
 • Methodes inoefenen om faalangst te reduceren, gebaseerd op de ‘ingang’ van de leerling (zie IV-driehoek eerste jaar)
 • G-denken, ademhalingsoefeiningen, visualisatie en ankertechnieken.

Dag 13: Suïcidepreventie (Maarten)

 • Inzicht in het suïcidaal proces
 • Leren bevragen van het suïcidaal proces, uitlokkende en remmende factoren
 • Signalen herkennen, bevragen, risico-inschatting
 • Stimulans tot draaiboek op school

Dag 14: Systemisch kijken (Katrien)

 • De leerlingenbegeleider plaatst zich door zijn bijzonder taak op school ook op een andere manier naast zijn collega’s en tegenover de leerlingen. Wat is de plaats van de begeleider in het team?
 • Kijken vanuit 3 systemische pijlers: iedereen hoort erbij, ieder heeft een plek in het geheel, de balans van geven en nemen
 • Hoe kan de leerlingenbegeleider deel blijven uitmaken van een team wanneer hij informatie krijgt over collega’s?
 • Tijdens deze dag wordt gewerkt met onderwijsopstellingen

Dag 15: Omgaan met pestgedrag (Maarten)

 • Pesten en soorten agressie
 • Pesten als groepsgedrag
 • Preventie: werken aan een hechte klasgroep (groepsdynamica)
 • Curatief: no blame-methode leren kennen en inoefenen

Dag 16: Wat als er meer aan de hand is? (Katrien)

 • Onrustwekkende signalen over de thuissituatie
 • Onrustwekkend gedrag bij de leerling
 • Beknopte info over psychopathologie
 • Volgorde: Herkennen, bespreekbaar maken, samenwerken met externen, doorverwijzen
 • Opfrissing van het grenzenmodel van het 1stejaar

Dag 17: Supervisie (Katrien en Maarten)

 • Deelnemers brengen een casus in op basis van het hypothesemodel én op basis van overleg met een andere partij: collega, CLB-medewerker, directeur, ouders, ….

Dag 18: Creatief oplossingsgericht (Katrien)

 • Via creatieve en narratieve werkvormen 
 • het zelf-oplossend vermogen van de leerling aanspreken en versterken

Dag 19: verdieping gespreks- en luistervaardigheden (Maarten)

 • Meervoudig partijdig 
 • Mindful luisteren 
 • Luisteren met je lijf
 • ‘Spreken met liefde, luisteren met compassie’

Dag 20: : Afronding  (Katrien en Maarten)

 • Reflectie, integratie, evaluatie
 • Uitreiking van het certificaat

Doelstelling

Na deze 2-jarige opleiding zijn de deelnemers toegerust om vanuit een degelijke grondhouding van respect en zelfreflectie door middel van een hypothesemodel de juiste methode te kiezen uit een waaier van technieken om leerlingen  te ondersteunen in hun socio-emotioneel welbevinden, binnen de grenzen van de school en diens  opdracht. 

De opleiding richt zich zowel naar basisonderwijs als secundair en volwassenenonderwijs.  

Werkwijze

We werken op basis met ervaringsgerichte methodieken waarbij praktische opdrachten en technische oefeningen geruggesteund worden door een duidelijk theoretisch kader, met ruimte voor persoonlijke (onderwerpgerelateerde) vragen en inbreng van de deelnemers.

We werken op basis van persoonlijk engagement en autonome motivatie, niet op basis van verplichte opdrachten. Er zullen steeds leestips gegeven worden ter verdieping van de onderwerpen voor wie interesse heeft. Er wordt gestimuleerd om het geleerde toe te passen in de eigen leerlingenbegeleiding. De ervaring leert dat deze aanpak zeer goed werkt, dat deelnemers zeer gemotiveerd zijn om bij te leren en dat ze zich veilig voelen om te oefenen en zich te ontwikkelen.

Er wordt een voorbereiding verwacht bij de supervisiedagen.

Doelgroep

Leerlingbegeleider Zorgleerkracht

Categorie

Hoger Buitengewoon lager Kleuter Lager Volwassenen Secundair Buitengewoon secundair
€ 1.190 per persoon

Praktische info

10 dagen

dag 11

ma 28 september 2020
09:30 - 16:30
Katrien Cassiers

dag 12

ma 19 oktober 2020
09:30 - 16:30
Maarten Van de Broek

dag 13

ma 16 november 2020
09:30 - 16:30
Maarten Van de Broek

dag 14

ma 30 november 2020
09:30 - 16:30
Katrien Cassiers

dag 15

ma 11 januari 2021
09:30 - 16:30
Maarten Van de Broek

dag 16

ma 1 februari 2021
09:30 - 16:30
Katrien Cassiers

dag 17

ma 1 maart 2021
09:30 - 16:30
Maarten Van de Broek
Katrien Cassiers

dag 18

ma 22 maart 2021
09:30 - 16:30
Katrien Cassiers

dag 19

ma 26 april 2021
09:30 - 16:30
Maarten Van de Broek

dag 20

ma 14 juni 2021
09:30 - 16:30
Maarten Van de Broek
Katrien Cassiers
€ 1190.00

Dag 11

vr 24 september 2021
09:30 - 16:30
Ruth Wijnen

Dag 12

vr 15 oktober 2021
09:30 - 16:30
Maarten Van de Broek

Dag 13

vr 19 november 2021
09:30 - 16:30
Maarten Van de Broek

Dag 14

vr 3 december 2021
09:30 - 16:30
Ruth Wijnen

Dag 15

vr 21 januari 2022
09:30 - 16:30
Maarten Van de Broek

Dag 16

vr 11 februari 2022
09:30 - 16:30
Ruth Wijnen

Dag 17

vr 11 maart 2022
09:30 - 16:30
Maarten Van de Broek
Ruth Wijnen

Dag 18

vr 29 april 2022
09:30 - 16:30
Ruth Wijnen

Dag 19

vr 13 mei 2022
09:30 - 16:30
Maarten Van de Broek

Dag 20

vr 10 juni 2022
09:30 - 16:30
Maarten Van de Broek
Ruth Wijnen
€ 1190.00