Maarten Van de Broek - Onze Medewerkers - Vonk en Visie

Maarten Van de Broek

Maarten is oprichter en directeur van Vonk en Visie.

Maarten (°1975) stond als licentiaat Nederlands-Engels 9 jaar voor de klas, in de 2de en de 3de graad ASO en TSO.  Hij was ook verschillende jaren werkzaam als socio-emotionele leerlingenbegeleider in het secundair onderwijs. 

Hij is  psychotherapeut in de Interactionele Vormgeving en heeft een eigen praktijk te Mol (www.psychotherapie-op-maat.be).  

Maarten heeft sinds 1995 ervaring in vorming en training van groepen, in een waaier van thema's in verband met  sociale vaardigheden, leiding geven, communicatie, hulpverlening, therapie, begeleiding. 

Hij is bezield door de mogelijkheid het beste in mensen naar boven te halen, de kracht van persoonlijke groei, en het begeleiden van mensen die met mensen werken.  

Daartoe volgt hij zelf ook graag vorming en training.  Een greep uit de gevolgde cursussen:

 • vierjarige opleiding tot psychotherapeut in de Interactionele Vomgeving, EA Berchem
 • jaartraining begeleiden van verwerken van seksueel misbruik, EA Berchem 
 • jaartraining werken met familieopstellingen, EA Berchem
 • jaartraining systemisch werk in onderwijs, Hellingerinstituut Groningen, NL
 • training zelfmoordpreventie, CGG Turnhout
 • Social Panorama Consultant, Lucas Derks Nijmegen, NL
 • jaartraining Contextueel Leidinggeven, Leren over Leven
 • Jaaropleiding trainer leerlingenbegeleiding, Orthoconsult, NL
 • Voortgezette opleiding contextuele hulpverlening, Leren over Leven
 • Opleidingt tot EMDR-therapeut, Integrativa
 • Vakopleiding tot organisatiecoach, Philippe Bailleur, HRD-Academy
 • Masterclass Systemisch Coachen, Jan Ardui, HRD-Academy (2021-22)

 

Maarten is co-auteur van het boek "Ontmoetingen in psychotherapie, Interactionele Vormgeving in 31 praktijkverhalen" (Erika Rau, red., Acco 2012).  Dit boek laat de lezer meekijken achter de schermen van de psychotherapeutische praktijk. 

Maarten is ook co-auteur van het boek "Leerbereidheid van leerlingen aanwakkeren, principes die motiveren, inspireren én werken".  (Acco 2012) Dit boek kwam tot stand in samenwerking met Edubron (Universiteit Antwerpen), meer bepaald met Jan Vanhoof, Peter Van Petegem, Vincent Donche en Maarten Penninckx. Dit boek geeft een overzicht van wat onderzoek ons kan leren over motivatie van leerlingen.  De onderzoeksresultaten en de achterlinggende motivatietheorieeën worden naar de praktijk van de leraar vertaald aan de hand van de 10 praktijkprincipes, die ook de basis vormen van de nascholingen over motivatie van Vonk en Visie.