Een hechte klasgroep creëren - Opleidingen - Vonk en Visie

Een hechte klasgroep creëren

positieve groepsvorming: de gouden weken benutten
Groepsproces

Als leerkracht zijn we ook groepsbegeleider.  De klassfeer heeft immers rechtstreeks impact op de individuele motivatie van je leerlingen. In deze vorming leer je hoe groepsdynamica werkt, door welke fases een groep gaat, en hoe je als begeleider een klasgroep kan stimuleren om een hechte groep te vormen waar iedereen erbij hoort. Je krijgt een arsenaal aan activiteiten mee die je meteen kan gebruiken in jouw klas(-sen), en we kijken hoe je bij het aanbieden van je leerstof ook de kaart van de groepsdynamica kan trekken. 

 

Door inzicht te verwerven in de fasen in een groep, kan je als leerkracht of als groepsbegeleider actief de groepsevolutie stimuleren.  Dit kan door gerichte activiteiten aan te bieden, passend bij de fase van de groep, waarbij (verder) kennismaking, samen plezier ervaren en succeservaringen centraal staan. Doordat een groep hechter wordt, kunnen de individuen in een groep zich ook steeds meer geborgen weten.  Daardoor kan er meer energie gaan naar het leerproces en de schoolresultaten en heeft dit een positieve invloed op de motivatie van je leerlingen.  Bovendien verliest pestgedrag zijn functie in een hechte groep.  Zonder dat deze nascholing over pesten gaat, is het werken aan een hechte klasgroep de beste preventie tegen pestgedrag.

We bieden in deze vorming dan ook concreet bruikbare methodieken aan, en we geven de kans om die zelf even te ervaren.  Op het einde van de vorming heb je dus  activiteiten geleerd die je meteen kan toepassen in je klasgroep.  

Maar het is niet altijd nodig om speciale activiteiten aan te bieden.  Bij het brengen en laten verwerken van je leerstof, kan je door een gerichte aanpak ook de groepsdynamiek stimuleren.  In die zin zullen we ook even stilstaan bij klasorganisatie, groepjesverdeling en opstelling van stoelen en banken.  

Een leerrijke vorming, die gegarandeerd ook leuk  is om bij te wonen!

Doelstelling

  • inzicht bieden in fases van groepsdynamica
  • methodieken leren die passen in elke fase
  • zelf effect van de methodieken ervaren

Werkwijze

  • speelse, actieve werkvormen
  • aangevuld met een theoretische uiteenzetting over groepsdynamica
  • reflectiemomenten

Doelgroep

Leraar Leerondersteuner

Categorie

Hoger Buitengewoon lager Lager Volwassenen Secundair Buitengewoon secundair

Praktische info

1 dag
di 27 augustus 2024
09:30 - 16:30
€ 130.00
vr 4 oktober 2024
09:30 - 16:30
Marlies Cosyn
€ 130.00

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw organisatie?

Aanvragen