Ellen Leten - Onze Medewerkers - Vonk en Visie

Ellen Leten

° 1982

Ik werk sinds 2007 in het onderwijs. Ik heb les gegeven in het deeltijds beroepsonderwijs en in het buitengewoon secundair onderwijs. Ik ben ook 6 jaar leerlingenbegeleidster geweest in BuSO. Ik heb gewerkt als ondersteuner en als leerlingencoördinator in het secundair onderwijs.

Daarnaast heb ik ook een eigen praktijk waar ik kinderen en jongeren begeleid rond socio-emotionele thema’s, ASS, AD(H)D, ADD, enz. En doe ik aan leercoaching.

Naast dit alles ben ik trotse mama van een zoon en een dochter. 

Ik ben bezield door het onderwijs en de mooie wisselwerking die er kan ontstaan tussen leerlingen en leerkrachten.

Ik vind het heerlijk om mensen te zien groeien en boven zichzelf te zien uitstijgen.

Tijd nemen voor elkaar om echt te luisteren en op zoek te gaan naar de drijfveren van de mens vormen hierin een belangrijke pijler.