Omgaan met type 3-leerlingen op school - Opleidingen - Vonk en Visie

Omgaan met type 3-leerlingen op school

voor regulier secundair onderwijs
Socio-Emotioneel Gedrag

Hoe moet je omgaan met type 3-leerlingen in je klas en op school? Zeker als je beseft hoeveel verschillende diagnoses onder ‘type 3’ vallen!

Is het belangrijk om dit allemaal  te weten? Of bestaat er een soort universele richtlijn om met deze kinderen en jongeren om te gaan?

Hoe verlies ik mezelf hier niet in als leerkracht of toezichter?

In deze vorming krijg je een beknopte theoretische uitleg en veel tips voor in de klas en op school. Deze vorming richt zich op regulier secundair onderwijs.

lesgever: Ellen Leten

Het huidige onderwijs houdt steeds meer extra uitdagingen in. Naast de vakbekwaamheid en de vakkennis moet een leerkracht ook steeds meer beschikken over het talent om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te begeleiden.

Steeds vaker worden leerkrachten overrompeld door de extra maatregelen die een leerling met specifieke onderwijsbehoeften met zich mee brengt. Vooral leerlingen met een type 3-attest kunnen nogal wat onrust teweeg brengen.

  • Maar wie zijn deze type 3 leerlingen dan?
  • En wat zijn specifieke onderwijsbehoeften?
  • Waarom is het zo belangrijk om hier alert voor te zijn?
  • Wat doet dat met mij als leerkracht?

In deze vorming gaan we kort in op de meest voorkomende diagnoses die onder type 3 vallen. We bekijken waar de verschillen zitten, maar ook de gelijkenissen.

We ontdekken hoe je een band kan proberen op te bouwen met deze leerlingen en welke handvatten je kan hanteren in je klas en op school.

Tot slot staan we ook stil bij wat dit bij jou doet als leerkracht en mens.

Doelstelling

  1. Inzicht krijgen in de meest voorkomende diagnoses die onder type 3 vallen.
  2. Handvatten krijgen over hoe omgaan met type 3 leerlingen op school en in de klas.

Werkwijze

  • Theoretische achtergrond aanbieden
  • Interactieve werkvormen
  • Reflectie

Doelgroep

Leraar Leerlingbegeleider Zorgleerkracht Directie/middenkader Secretariaat Leerondersteuner

Categorie

Secundair

Praktische info

1 dag
vr 15 november 2024
09:30 - 16:30
€ 130.00
vr 7 februari 2025
09:30 - 16:30
€ 130.00

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw organisatie?

Aanvragen