Autisme in de klas - Opleidingen - Vonk en Visie

Autisme in de klas

introductie en tips voor het secundair onderwijs
Socio-Emotioneel Gedrag

Tegenwoordig worden leerkrachten steeds vaker geconfronteerd met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Eén voorbeeld daarvan zijn leerlingen met ass. Autisme of autismespectrumstoornis (ass) is geen onbekende term meer in het onderwijs, maar wat houdt dat nu precies in? En even belangrijk: hoe ga je er mee om in de klas?

lesgever: Ellen Leten

Deze vorming is een inleiding in autisme of ass.

Ass is een heel complex gegeven, daarom zal tijdens deze vorming enkel de basistheorie worden uitgelegd. Dit is nodig om verdere stappen beter te kunnen begrijpen.

Daarnaast worden er handvatten gegeven om het les- en klasgebeuren auti-vriendelijker te maken.

Tot slot zullen we ook kort blijven stilstaan bij wat dit voor een leerkracht allemaal in kan houden.

Doelstelling

  1. Inzicht krijgen in wat autisme is
  2. Handvatten krijgen over hoe omgaan met leerlingen met autisme in de klas

Werkwijze

  • Theoretische achtergrond aanbieden
  • Belevingsoefeningen
  • Interactieve werkvormen
  • Reflectie

Doelgroep

Leraar Leerlingbegeleider Zorgleerkracht Directie/middenkader

Categorie

Secundair Buitengewoon secundair
Prijs op aanvraag

Praktische info

1 dag

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw organisatie?

Aanvragen