Te jong om hoogbegaafd te zijn? - Opleidingen - Vonk en Visie

Te jong om hoogbegaafd te zijn?

hoogbegaafdheid bij peuters en kleuters
Motivatie Socio-Emotioneel Leerproces

Ouders zien thuis vaak een ander kind dan op school.
Als je als leerkracht niet alert bent voor de specifieke manier van zijn, denken en leren van de hoogbegaafde peuter en kleuter, kan het dat de hoogbegaafdheid verborgen blijft omdat de peuter/kleuter zich aanpast aan wat van hem/haar verwacht wordt, wat dan weer nefast kan zijn voor de verdere ontwikkeling.

Als leerkracht geeft het je wellicht een goed gevoel te weten wat je hoogbegaafde peuters en kleuters kunt bieden om ook hun ontwikkeling optimaal te stimuleren.

docent: Hilde Mahieu

Hoogbegaafde kinderen worden geboren met het talent dat hoogbegaafdheid is. 
Dit talent moet tijd krijgen om te groeien, om verder te ontwikkelen.

Het is belangrijk om al heel snel op te merken of een kind over dit talent beschikt zodat het van in de vroege ontwikkeling passende begeleiding kan krijgen.

  • Welke signalen kan je opvangen in het gedrag van jouw peuter en kleuter die jou kunnen doen denken in de richting van een ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid?
  • Hoe kan je inspelen op de ontwikkelingsnoden van die peuters en kleuters zodat hun talent verder kan groeien (hoeken en activiteiten verrijken)?

Op deze vragen krijg je een antwoord tijdens deze vorming.

Ook zetten we de denksleutels in om jouw thema’s in de klas te verrijken voor de snel lerende en hoogbegaafde kleuters.

Doelstelling

  • Herkennen van meer-en hoogbegaafde peuters en kleuters.
  • Hoeken en activiteiten verrijken als passend aanbod voor de sterke kleuters in jouw klas.

Werkwijze

interactief, zelf aan de slag m.b.v. de denksleutels

Doelgroep

Leraar Zorgleerkracht Ondersteuner

Categorie

Kleuter

Praktische info

1 dag
wo 19 januari 2022
09:30 - 16:30
€ 130.00