Organisatiecaching voor scholen - Vonk en Visie

Organisatiecaching voor scholen

Naast het verzorgen van opleidingen en individuele coaching, biedt Vonk en Visie ook organisatiecoaching voor de school als geheel.

Dit zijn een aantal thema’s waarvoor scholen(groepen) aankloppen bij Vonk en Visie: de communicatie loopt niet goed, personeelsleden vallen uit, conflicten in het team, moeizame fusieprocessen, verschillen in visie, de leiderschapsstijl sluit niet aan bij de noden van het team, de draaglast wordt te groot, de motivatie vermindert, … 

Als organisatiecoach creëren we een begeleidingstraject op maat voor de school. 

In dat traject hebben we oog voor de 3 lagen waaruit een organisatie als systeem bestaat:

  1. unieke individuen met eigen kwaliteiten en valkuilen
  2. relationele dynamieken ingebed in een schoolcultuur met een geschiedenis
  3. de manier waarop de samenwerking georganiseerd en vormgegeven wordt, de structuur

De interventies van een organisatiecoach kunnen zich dan ook op deze 3 lagen afspelen, afhankelijk van wat nodig is.  

Typisch aan organisatiecoaching is dat eerst zorgvuldig de identiteit, de eigenheid van de organisatie in kaart wordt gebracht.  Zo wordt de kern van de zaak aangepakt, met oog op duurzame verandering.

Vonk en Visie zal daarbij steeds waarderend werken en evenzeer oog hebben voor de kwaliteiten en de sterktes.  Vanuit empathie en betrokkenheid houden we ook een spiegel voor en durven we de vinger op de wonde te leggen, om de school vakkundig te begeleiden in het groeiproces.

Organsitiecoaching loopt over een aantal fasen.  Klik hier voor een visuele voorstelling van de fasen.